سامانه آزمون آنلاین دانشگاه قم

آدرس سامانه به http://exam.qom.ac.ir تغییر پیدا کرده است.